top of page

Questions and Answers

Public·9 members
August Lazarev
August Lazarev

IFM_12-December 2022


Coor har fått förnyat och utökat förtroende att leverera IFM-tjänster till CGIs 29 kontor i Sverige. Avtalet träder i kraft den 1 oktober 2022 och sträcker sig över tre år med möjlighet till förlängning.CGI är ett av världens största konsultbolag inom IT- och affärstjänster. Från oktober ska Coor leverera IFM-tjänster så som reception, lokalvård, vaktmästare, till 29 av CGIs kontor från Malmö i söder till Kiruna i norr. Avtalet, inklusive rörliga volymer, uppskattas ha ett årligt värde på ca 25 MSEK. - Vi är stolta över det utökade förtroendet vi får av CGI. Coor har
IFM_12-December 2022


Download: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fjinyurl.com%2F2udRn4&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw3qRIqz3VEdbpxODdwInlECAndreas Engdahl tillträder som tf CFO i Coor den 1 augusti 2022 och tar plats i koncernledningen. Andreas Engdahl efterträder Klas Elmberg som lämnar rollen för ett nytt arbete utanför Coor.Andreas Engdahl är idag VP Group Finance på Coor och har arbetat inom bolaget i 18 år. Rekryteringsprocessen av en permanent efterträdare till Klas Elmberg pågår. För mer information, pressbilder mm, besök www.coor.com/sv eller kontakta: AnnaCarin Grandin, vd och koncernchef, Coor+46 10 559 57 70annacarin.grandin@coor.com Magdalena Öhrn, 041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page